Strategiczne partnerstwo pomiędzy NetJapan i Kroll Ontrack

Zaproponowanie ulepszonych rozwiązań użytkownikom Microsoft Exchange Server w Europie, Azji i Ameryce – to główne założenie partnerstwa strategicznego, zawiązanego pomiędzy dostawcą usług odzyskiwania danych Kroll Ontrack, a firmą NetJapan, dostawcą rozwiązań backupowych. ...

Zaproponowanie ulepszonych rozwiązań użytkownikom Microsoft Exchange Server w Europie, Azji i Ameryce – to główne założenie partnerstwa strategicznego, zawiązanego pomiędzy dostawcą usług odzyskiwania danych Kroll Ontrack, a firmą NetJapan, dostawcą rozwiązań backupowych.

Nowe partnerstwo integruje oprogramowanie Ontrack PowerControls, stworzone przez Kroll Ontrack dla użytkowników Microsoft Exchange Server, z rozwiązaniem NetJapan Activelmage Protector, pozwalając na tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych po awariach, zarówno z wirtualnych, jak i klasycznych systemów Windows Exchange Server. Dzięki współpracy, użytkownicy będą mogli korzystać z precyzyjnego przywracania wybranych wiadomości e-mail i skrzynek pocztowych ze środowiska Exchange, a także ze sprawnej i opartej na kopiach sektorowych usługi backupu, deduplikacji danych „w locie” i ich kompresji, oferowanej przez NetJapan.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego strategicznego partnerstwa. Połączenie Ontrack PowerControls z Activelmage Protector pozwala na stworzenie kompletnego rozwiązania, przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z fizycznych i wirtualnych serwerów Windows Exchange. To także świetna okazja do umocnienia naszej pozycji, jako kompleksowego dostawcy usług backupu i odzyskiwania danych dla naszych dystrybutorów i partnerów – mówi Robert Pfundmair, dyrektor zarządzający NetJapan w Europie.

Wspólna wizja partnerstwa, opracowana przez Kroll Ontrack i NetJapan, zakłada przekazanie dystrybutorom, usługodawcom i końcowym użytkownikom na całym świecie kompletnych narzędzi, służących do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla Microsoft Exchange Server. NetJapan będzie oferował Ontrack PowerControls poprzez swoje dotychczasowe kanały dystrybucji – autoryzowanych dystrybutorów, usługodawców, integratorów systemów, partnerów handlowych w całej Europie, Azji i w Ameryce Północnej.

– Uzyskanie dostępu do kanałów dystrybucji NetJapan, to dla nas doskonała okazja na powiększenie liczby użytkowników rozwiązania pozwalającego na precyzyjne przywracanie danych ze środowiska Exchange. Synergia pomiędzy Kroll Ontrack oraz NetJapan umożliwi naszym klientom na korzystanie z ulepszonych, szybszych i bardziej niezawodnych narzędzi, związanych z Microsoft Exchange Server – dodaje Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

ActiveImage Protector i vmGuardian to funkcjonalności takie jak:

 • Tworzenie kopii zapasowych pomiędzy platformami i odzyskiwanie danych po awariach fizycznych i wirtualnych systemów Windows i Linux oraz Hyper-V i VMware ESXi, jak również maszyn wirtualnych.
 • 70-procentowa oszczędność przestrzeni związanej z wymogami sprzętowymi, dotyczącymi przechowywania danych – dzięki funkcji deduplikacji danych „w locie” i ich kompresji.
 • Technologia inteligentnego backupu sektorów, skupiająca się jedynie na zmienionych sektorach.
 • Migracja danych z fizycznej kopii zapasowej do wirtualnej za pośrednictwem jednego kliknięcia.
 • Odzyskiwanie danych i ich zapis na wskazanym urządzeniu.
 • Szybkie, precyzyjne przywracanie wybranych plików i folderów.
 • Zintegrowana replikacja do trzech różnych lokalizacji (zdalnych i lokalnych).

Ontrack PowerControls pozwala na:

 • Wyeliminowanie potrzeby tworzenia kopii bezpieczeństwa metodą brick-level i serwerów odzyskiwania Exchange.
 • Naprawę, odbudowę, wyszukiwanie i możliwości eksportu bezpośrednio ze środowiska Exchange Server zarchiwizowanych i odzyskanych elementów z taką samą sprawnością, jak aktywnych wiadomości.
 • Wyszukiwanie, przywracanie, eksportowanie i analizę elementów skrzynki pocztowej bezpośrednio z kopii zapasowych Microsoft Exchange Server, plików EDB i jednoczesny zapis w wielu miejscach docelowych.
 • Przywracanie plików bezpośrednio na serwer produkcyjny Exchange lub do dowolnego pliku PST bezpośrednio
  z kopii zapasowych serwerów lub z nieskonfigurowanych plików EDB.
 • Uproszczenie zadań związanych z zarządzaniem e-mailami, takich jak migracja serwerów MS Exchange
  i tworzenie skrzynek pocztowych.
 • Możliwość precyzyjnego przeszukiwania, gromadzenia i eksportu danych na potrzeby informatyki śledczej
  w obrębie aktywnego środowiska Exchange Server, pozwalająca na bardziej kompleksowe i dokładne zbieranie danych.

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego. Kroll Ontrack jest technologicznym działem Kroll Inc., globalnej firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com