Kroll Ontrack rozbudowuje największy program partnerski w branży odzyskiwania danych

Nowoczesny panel zawierający materiały wspierające sprzedaż oraz uproszczone zasady certyfikacji partnerów – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła do swojego programu partnerskiego firma Kroll Ontrack. ...

Nowoczesny panel zawierający materiały wspierające sprzedaż oraz uproszczone zasady certyfikacji partnerów – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła do swojego programu partnerskiego firma Kroll Ontrack. Z badań i rozmów, poprzedzających wdrożenie nowych funkcji wynika, że resellerzy rozwiązań IT dostrzegają wyraźne zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi odzyskiwania danych, a projekty z tego zakresu przyczyniają się do dodatkowych decyzji zakupowych i budowania lojalności u ich klientów.

W Polsce program partnerski „Certyfikowany Partner Kroll Ontrack” został uruchomiony w kwietniu 2011 roku i od tej pory przystąpiło do niego ponad 600 resellerów. Teraz firma wzbogaciła go o nowe, przydatne funkcje i materiały. Partnerzy otrzymali dostęp do nowoczesnego panelu wypełnionego materiałami szkoleniowymi i marketingowymi, wspierającymi sprzedaż. Uproszczeniu uległ również proces certyfikacji – aby otrzymać status certyfikowanego partnera Kroll Ontrack wystarczy teraz rejestracja on-line.

Program umożliwia resellerom poszerzenie oferty o rozwiązania z zakresu odzyskiwania i kasowania danych oraz zarządzania nimi w narzędziach MS Exchange i SharePoint. Uruchomiona kilka miesięcy temu usługa Hosted Erase, czyli scentralizowane zarządzanie procesem kasowania danych za pomocą aplikacji webowej, stanowi przykład rozwiązania idealnie skrojonego na ich potrzeby. Program partnerski Kroll Ontrack uprawnia także do korzystania z prowizji partnerskich oraz dedykowanych ofert. Jego uczestników oraz ich klientów wspiera wykwalifikowany zespół konsultantów. Elementami programu są także narzędzia sprzedażowe i marketingowe oraz materiały edukacyjne takie jak Akademia Wiedzy. To informacje, dzięki którym resellerzy dowiadują się, w jaki sposób produkty i usługi Kroll Ontrack mogą pomóc klientom końcowym, a im samym – zapewnić wzrost sprzedaży. Poza tym, przystąpienie do programu wiąże się także z możliwością skorzystania z regularnych promocji i konkursów dla partnerów.

Z najnowszego badania Kroll Ontrack* wynika, że czterech na pięciu (81%) resellerów dostrzega wśród klientów zapotrzebowanie na profesjonalne usługi odzyskiwania danych. Większość z badanych ** (93%) deklaruje, że ich klienci, w wyniku pracy nad projektami odzyskiwania danych, dokonali dodatkowych zakupów produktów lub usług. Usługi odzyskiwania danych pozwalają dostawcom na osiąganie dodatkowych zysków wynikających zarówno z dystrybucji innych usług IT, oprogramowania, jak i sprzętu.

Pomoc w przypadku utraty danych i problemów związanych z ich kasowaniem umożliwia także osiąganie niewymiernych korzyści. Ponad trzy czwarte (77%) partnerów handlowych deklaruje, że znajdujące się w ich portfolio usługi odzyskiwania danych umożliwiają budowanie lojalności klientów i zmniejszają ich rotację. Poprzez współpracę z Kroll Ontrack, sprzedawcy mogą także oferować klientom wartość dodaną. Dostawca jest np. w stanie wspierać klientów resellera za pośrednictwem dyżurujących konsultantów, współpracujących z nimi w trakcie procesu odzyskiwania danych i zarządzania informacjami.

– Rozmowy z partnerami potwierdzają, że ich wyniki handlowe rosną dzięki świadczeniu usług odzyskiwania danych. Dla nas bardzo budujący jest również fakt, że sprzedawcy dostrzegają zwiększenie lojalności klientów, którzy zetkną się ze specjalistycznymi usługami odzyskiwania danych. Pomaga to budować zaufanie i przekonanie wśród klientów, że mogą zwrócić się do resellerów o pomoc nawet w najbardziej skomplikowanych kwestiach – podsumowuje Adam Kostecki, specjalista do spraw rozwoju i bezpieczeństwa Kroll Ontrack.

***

* Badanie Kroll Ontrack, przeprowadzone wśród 36 wiodących resellerów IT z Wielkiej Brytanii w czerwcu 2015

** Badanie Kroll Ontrack, przeprowadzone wśród 30 wiodących resellerów IT z Wielkiej Brytanii w grudniu 2013

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego. Kroll Ontrack jest technologicznym działem Kroll Inc., globalnej firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com