Pierwsza edycja zajęć prowadzonych przez Kroll Ontrack dla Politechniki Śląskiej zakończona sukcesem

– Przekazanie praktycznych doświadczeń, związanych z tworzeniem oprogramowania, zerwanie z tradycyjną formułą wykładu i przybliżenie praktyk stosowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach oraz omówienie problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektu – to najważniejsze założenia pierwszej edycji przedmiotu poprowadzonego przez inżynierów z polskiego oddziału Kroll Ontrack na Politechnice Śląskiej. ...

Przekazanie praktycznych doświadczeń, związanych z tworzeniem oprogramowania, zerwanie z tradycyjną formułą wykładu i przybliżenie praktyk stosowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach oraz omówienie problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektu – to najważniejsze założenia pierwszej edycji przedmiotu poprowadzonego przez inżynierów z polskiego oddziału Kroll Ontrack na Politechnice Śląskiej. – Współpraca w ramach zajęć z przedmiotu „Narzędzia i praktyki w projektach programistycznych”, to dowód na to, jak owocna może być relacja biznes – nauka – podkreślają organizatorzy.

Przedmiot „Narzędzia i praktyki w projektach programistycznych”, którego założenia opracowali inżynierowie Kroll Ontrack, realizowany był podczas minionego semestru na Politechnice Śląskiej dzięki decyzji samych studentów. To oni wybrali go spośród 21 innych podczas głosowania na tzw. „przedmioty obieralne”. W ramach zajęć, przyszli informatycy, podzieleni na zespoły projektowe, zajmowali się budową złożonej aplikacji – programu do liczenia głosów. Organizatorzy podkreślają, że ich głównym założeniem było przedstawienie prawdziwego problemu do rozwiązania, aby jak najlepiej oddać studentom realne potrzeby biznesu i rzeczywiste wyzwania projektowe. Wybrali w tym celu luźną formułę pracy zespołowej.

– W ramach zajęć pracowaliśmy z kodem źródłowym, wskazując dobre praktyki dotyczące aktualnie stosowanych w biznesie narzędzi programistycznych. Przedstawialiśmy jak skutecznie diagnozować to, co dzieje się w systemie, jak szybko i skutecznie znajdować i naprawiać błędy i optymalizować zachowanie systemu. Pokazaliśmy też jak pisać kod, aby łatwo było go utrzymać i rozwijać w przyszłości, np. pod presją czasu, ale bez ulegania pokusie „pójścia na skróty” – podsumowuje Jarosław Wolny, Software Development Manager z Kroll Ontrack.

Na zakończenie zajęć czterej najlepsi studenci otrzymali prestiżowe dyplomy Kroll Ontrack MVP (Most Valuable Participant), a wszyscy uczestnicy „Certyfikaty Znajomości Dobrych Praktyk Programistycznych”, potwierdzające nabycie umiejętności przydatnych podczas realnej pracy programistycznej.

– Współpraca z ekspertami Kroll Ontrack, zajmującymi się na co dzień specjalistycznymi projektami z zakresu odzyskiwania danych, informatyki śledczej i ediscovery jest dla nas ważna. To przede wszystkim możliwość pokazania studentom praktycznych wyzwań, czekających ich w przyszłej pracy. Nowoczesna edukacja powinna bazować właśnie na takiej, dobrze pojętej współpracy na linii biznes – nauka – podsumowuje dr inż. Krzysztof Tokarz, prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego. Kroll Ontrack jest technologicznym działem Kroll Inc., globalnej firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com