Rusza druga edycja zajęć prowadzonych przez ekspertów Kroll Ontrack na Politechnice Śląskiej

Współpraca uczelni wyższych z otoczeniem biznesu jest coraz częstszym zjawiskiem, którego największą zaletą jest fakt dzielenia się nie czysto teoretyczną, a praktyczną wiedzą i umiejętnościami ze studentami.

Współpraca uczelni wyższych z otoczeniem biznesu jest coraz częstszym zjawiskiem, którego największą zaletą jest fakt dzielenia się nie czysto teoretyczną, a praktyczną wiedzą i umiejętnościami ze studentami. Już w październiku, wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim 2016/2017, firma Kroll Ontrack powraca na Politechnikę Śląską i Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Inżynierowie Kroll Ontrack już po raz drugi poprowadzą na Politechnice Śląskiej przedmiot nazwany w skrócie NIP3, czyli „Narzędzia i Praktyki w Projektach Programistycznych”. Pierwsza edycja odbywająca się w ubiegłym roku akademickim cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów, gdzie na zajęcia uczęszczało ponad 20 osób. O sukcesie ubiegłorocznej edycji i owocnej współpracy Kroll Ontrack z Politechniką Śląską z pewnością może świadczyć fakt, iż w tym roku akademickim przedmiot NIP3 wybrało już ponad 40 entuzjastów programowania.

Zajęcia prowadzone przez ekspertów Kroll Ontrack są zerwaniem z tradycyjną formułą wykładu akademickiego. Po raz kolejny, nie licząc kilkugodzinnych sesji tematycznych i Coding Dojo, doświadczeni programści pracujący na co dzień w katowickim oddziale Kroll Ontrack będą dzielić się swoją wiedzą ze studentami, szczególnie kładąc nacisk na przekazywanie praktycznych doświadczeń związanych z wytwarzaniem oprogramowania w zwinnym środowisku.

Głównym założeniem przedmiotu jest przedstawienie prawdziwego problemu do rozwiązania, by w jak najlepszym stopniu pokazać studentom realne potrzeby współczesnego biznesu i wyzwania projektowe, z jakimi w przyszłości na pewno się spotkają. Inżynierowie Kroll Ontrack przekażą studentom wiedzę na temat specjalistycznych zagadnień, takich jak m.in. repozytoria kodu, zaawansowane debugowanie, refaktoryzacja czy programowanie defensywne oraz statyczna analiza kodu. Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się ze sprawdzonymi praktykami i nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w cyklu rozwoju oprogramowania.

W ramach pierwszej edycji przedmiotu studenci mieli okazję zrealizować przykładowy system wspomagający zliczanie głosów w wyborach w oparciu o technologię .NET i język C# oraz architekturę usługową. W tym roku ostateczna decyzja dotycząca realizowanego projektu nie została jeszcze podjęta, jednak rozważana jest zmiana, polegająca na zrealizowaniu nie jednego, a kilku mniejszych systemów. Każdy uczestnik zajęć uzyska Certyfikat Znajomości Dobrych Praktyk Programistycznych wydawany przez Kroll Ontrack, potwierdzający nabycie umiejętności niezbędnych podczas realnej pracy programistycznej. Najlepsi studenci otrzymają prestiżowe dyplomy Kroll Ontrack MVP (Most Valuable Participant).

Gwałtowny rozwój nowych technologii skutkuje stale rosnącą potrzebą na zatrudnianie przez firmy specjalistów z branży IT, szczególnie programistów. Współpraca na linii biznes-nauka to doskonała szansa na pokazanie studentom praktycznych wyzwań, z jakimi będą musieli zmierzyć się w pracy zawodowej, a także zainteresowanie przyszłych, potencjalnych pracowników działalnością firmy i zachęcenie ich do podjęcia współpracy.

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego. Kroll Ontrack jest technologicznym działem Kroll Inc., globalnej firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com