Pełny potencjał usług profesjonalnego odzyskiwania danych w dalszym ciągu nie jest wykorzystywany

Z nowego badania* przeprowadzonego przez Kroll Ontrack wynika, że w ślad za zleceniem usługi odzyskiwania danych, klienci inwestują w rozwiązania backup’owe oraz w wymianę sprzętu komputerowego.

Z nowego badania* przeprowadzonego przez Kroll Ontrack wynika, że w ślad za zleceniem usługi odzyskiwania danych, klienci inwestują w rozwiązania backup’owe oraz w wymianę sprzętu komputerowego.

Kroll Ontrack, wiodący dostawca usług odzyskiwania danych oraz eDiscovery, opublikował wyniki z ostatnich badań przeprowadzonych na całym świecie, w tym także w Polsce. W badaniu wzięło udział 706 specjalistów świadczących usługi IT, w tym oferujących usługi odzyskiwania danych.

Większość respondentów (72 procent) przyznaje, że odzyskiwaniem danych zajmuje się we własnym zakresie, gdyż w ich ocenie są w stanie poradzić sobie z prostymi przypadkami utraty danych. Wsparcia ze strony ekspertów odzyskiwania danych szukają wówczas, gdy przypadek jest bardziej skomplikowany. Doświadczenie pokazuje jednak, iż w niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju nośnika i utraconych danych, próby ich odzyskania mogą powodować dalsze uszkodzenia, co zdecydowanie zmniejsza prawdopodobieństwo całkowitego odzyskania danych. Należy pamiętać, iż profesjonalne odzyskiwanie danych jest procesem złożonym i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i technik dla zmaksymalizowania szans odzyskania całości danych. 

- W 62 procentach przypadków korzystania z usługi odzyskiwania danych, klienci są jednocześnie zainteresowani ofertą rozwiązań backup’owych. Klienci są coraz bardziej świadomi, iż mogą utracić swoje dane i chcą je chronić. Dla naszych partnerów stwarza to okazję do zwiększenia przychodów poprzez oferowanie dodatkowych rozwiązań, takich jak oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych czy też nowe komputery lub serwery – komentuje Adam Kostecki, Dyrektor ds. Sprzedaży Kroll Ontrack.

Respondenci, zapytani o korzyści płynące z oferowania usług odzyskiwania danych wskazali, że oprócz tego, iż usługi te znacznie wzbogacają ich ofertę, istotne jest dla nich budowanie zaufania klientów i utrzymywanie relacji z nimi. Ankietowani wskazali, że od profesjonalnych firm, które oferują usługi odzyskiwania danych, klienci oczekują przede wszystkim: wysokiej skuteczności w odzyskiwaniu danych (25 procent), konkurencyjnych cen (24 procent) oraz szybkiego czasu realizacji usługi (22 procent).

- Wnioski płynące z ankiety przeprowadzonej w kilku miejscach na świecie odzwierciedlają wyniki z sektora usług IT w Polsce. W dalszym ciągu nie jest wykorzystywany pełny potencjał usług profesjonalnego odzyskiwania danych. Stwarza to okazję dla dostawców usług IT: oferowanie usług odzyskiwania danych jako jednego z elementów bogatego portfolio na pewno ma szansę być zarówno opłacalne, jak i pomóc w kształtowaniu lepszych relacji między dostawcami usług IT i ich klientami – dodaje Adam Kostecki.

Badania wykazały, że 36 procent respondentów otrzymuje średnio jedno zapytanie o usługę odzyskiwania danych w miesiącu, a 18 procent otrzymuje takich wniosków ponad pięćdziesiąt rocznie. Większość zapytań dotyczy odzyskiwania danych z laptopów i komputerów stacjonarnych (33 procent), pamięci USB znalazły się na drugim miejscu (24 procent). Odzyskiwanie danych z serwerów przedsiębiorstw stanowi 16 procent takich zapytań, a odzyskiwanie danych z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety to jedynie 11 procent.

* Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2016 roku wśród 706 sprzedawców i dostawców usług IT w Europie i USA, z którymi regularnie współpracuje Kroll Ontrack.

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego. Kroll Ontrack jest technologicznym działem Kroll Inc., globalnej firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com