Kroll Ontrack kontynuuje współpracę ze śląskimi uczelniami wyższymi

W semestrze zimowym firma Kroll Ontrack po raz kolejny miała okazję współpracować z Politechniką Śląską i Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie nasi specjaliści prowadzili drugą edycję przedmiotu obieralnego „Narzędzia i praktyki w projektach programistycznych”. Z kolei w semestrze letnim firma ponownie zagości na Uniwersytecie Śląskim, gdzie inżynierowie Kroll Ontrack będą współpracować ze studentami w ramach przedmiotu „Automatyzacja procesu testowania w metodykach zwinnych”, czyli w skrócie „Zwinne automaty”.

W pierwszej edycji przedmiotu NIP3 („Narzędzia i praktyki w projektach programistycznych”), odbywającego się w roku akademickim 2015/2016, uczestniczyło ponad dwudziestu studentów. Natomiast w kolejnej – która właśnie dobiegła końca – dwa razy więcej, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu powyższą tematyką, jak i chęcią współpracy z naszymi ekspertami technicznymi.

„Ze względu na fakt, iż na co dzień ponad 70 osób w katowickim Dziale Rozwoju Oprogramowania Kroll Ontrack pracuje w zwinnym środowisku (Scrum/Kanban), zaczęliśmy właśnie od tego. Szeroko pojęta „zwinność” to częste interakcje z klientem, praca zespołowa, ciągła inspekcja tego, co i jak robimy – z uwzględnieniem długu technicznego, jakości oprogramowania, aż do zadowolenia klienta – połączone z nieustającym udoskonalaniem całego procesu. Nie obyło się oczywiście bez zajęć techniczno-praktycznych. Pokazaliśmy, jak efektywnie używać repozytoriów kodu, zaprezentowaliśmy techniki oraz strategie branchowania, mergowania oraz wersjonowania z wykorzystaniem dobrze nam znanego narzędzia, jakim jest GitHub” – mówi Jarosław Wolny, Software Development Manager Kroll Ontrack.

Warto podkreślić fakt, iż jakość wytwarzanego oprogramowania stanowi jeden z kluczowych elementów pracy naszych specjalistów, dlatego ważnym punktem wszystkich zajęć było dzielenie się ze studentami dobrymi praktykami związanymi z testowaniem. „Podsumowanie zajęć stanowiła retrospektywa w stylu Kroll Ontrack, czyli inspekcja tego, czego wspólnie dokonaliśmy oraz... wspólna pizza” – dodaje Jarosław Wolny.

Studenci, poproszeni o wskazanie najmocniejszych stron zajęć, wskazywali przede wszystkim na ich praktyczny charakter, możliwość zdobycia wartościowej i praktycznej wiedzy, przydatnej w przyszłej pracy zawodowej, interesujący zakres tematyczny, a także przyjazną atmosferę i dobry kontakt z prowadzącymi. Czterej najlepsi, najbardziej zaangażowani studenci otrzymali certyfikat MVP (Most Valuable Participant), natomiast wszyscy uczestnicy dostali dyplom ukończenia przedmiotu.

W semestrze letnim – również po raz drugi – specjaliści Kroll Ontrack poprowadzą na Uniwersytecie Śląskim, w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach przedmiot poświęcony automatyzacji pod nazwą „Automatyzacja procesu testowania w metodykach zwinnych”. Druga edycja zajęć również cieszy się coraz większym zainteresowaniem studentów, o czym świadczy rosnąca liczba osób, które zapisały się na przedmiot. Studenci będą mieli okazję w praktyczny sposób zapoznać się z zaawansowanymi technikami testowania oprogramowania.

Współczesny rynek pracy stawia przed absolwentami studiów wyższych coraz większe wymagania. Uczelnie, chcąc zapewnić swoim studentom jak najlepszy start, coraz częściej podejmują współpracę z otoczeniem biznesu, by jeszcze w trakcie studiów mogli oni nabyć nie tylko czysto teoretyczną, ale również praktyczną wiedzę i umiejętności. Dzięki takim działaniom oferta edukacyjna szkół wyższych staje się zdecydowanie bogatsza, a co za tym idzie – są one postrzegane jako bardziej atrakcyjne przez przyszłych studentów.

Współpraca tych dwóch światów – nauki i biznesu – stanowi również doskonałą okazję dla firm, które dzięki takim działaniom mogą zachęcić studentów do odbycia praktyk czy stażu w firmie, a w przyszłości – do podjęcia pracy.

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack, część marki KrolLDiscovery, jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com